ODUNLAŞMA

Odunlaşmaq”dan f.is. …Fosfor gübrəsi meyvələrin inkişafını, kalium gübrəsi isə zoğların inkişafını və vaxtında odunlaşmasını təmin edir. İ.Axundzadə.
ODUNQIRAN
ODUNLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə