ONMİNLİK

sif. Sayı on min olan, on min nəfərdən ibarət olan. Onminlik qoşun.
ONMƏRTƏBƏLİ
ONOMÁSTİKA

Digər lüğətlərdə