OPERATİ́V

sif. [ lat. ]
1. Hərbi əməliyyata aid olan. Operativ plan. Operativ məlumat.
2. Bir işi bilavasitə, əməli surətdə həyata keçirən, görən. Operativ qrup. Operativ şöbə. Operativ orqanlar.
3. İşin gedişini tez qaydaya salan, düzəldən, yoluna salan, düzgün istiqamətə yönəldən. Operativ göstəriş. Operativ rəhbərlik.
OPERASİYA
OPERATİVLİK

Digər lüğətlərdə