OPERATİVLİK

is. Operativ olma (bax operativ 2-ci mənada).
OPERATİ́V
OPERÁTOR

Digər lüğətlərdə