OPERÉTTA

[ ital. ] Oxumaq, rəqs və danışmaqla əlaqələndirilən gülməli musiqili səhnə əsəri. Ü.Hacıbəyovun operettaları.
– Ümumiyyətlə, operetta çox gözəl təsir bağışlayırdı. İ.Əfəndiyev.

// Həmin əsərlərin səhnədə tamaşaya qoyulduğu teatr.
OPERATORLUQ
OPPONÉNT

Digər lüğətlərdə