ORAQ

is. Taxıl, ot və s. biçmək üçün qısadəstəli, yarımdairəvi kəsici kənd təsərrüfatı aləti. Oraqla ot biçmək.
– Bir cüt oraqdan başqa bizdə bir zad yoxdur. M.F.Axundzadə.
[Tanrıverdi] qıraq-bucaqda orağı hərlədi, xeyli ot çıxarıb düzə tökdü. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ORAQ oraq bax çin I

Etimologiya

  • ORAQ “Kəsmək”, “biçmək” anlamlarını əks etdirən ormaq feilimiz olub. Daramaq sözündən daraq yarandığı kimi, eyni qəlib üzrə ormaq feilindən də oraq ismi əm
ORÁKUL
ORAQÇI

Digər lüğətlərdə