ORİJİNALLIQ

is.
1. Başqalarına oxşamama, ancaq özünə məxsus olan hal, keyfiyyət və sifətlər.
[Mirzağa Əliyevin] yaratdığı Kərəmov surəti öz təbiiliyi, satirik qüdrəti, orijinallığı ilə heç bir zaman unudulmayacaqdır. İ.Əfəndiyev.

2. Orijinal adamın hal və hərəkəti; qəribəlik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ORİJİNALLIQ əsllik — həqiqilik — təkrarsızlıq — bənzərsizlik
ORİJİNAL
ORİYENTALİST

Digər lüğətlərdə