OTARTMA

Otartmaq”dan f.is.
OTARMAQ
OTARTMAQ

Digər lüğətlərdə