OTBİÇƏN

is. Otbiçən maşın, alət. Otbiçəni təmir etmək.
// Sif. mənasında.
Ümid … otbiçən maşının, kombaynın yan-yörəsinə dolandı. B.Bayramov.

OTARTMAQ
OTÇALAN

Digər lüğətlərdə