OTURUŞMA

Oturuşmaq”dan f.is.
OTURUŞ
OTURUŞMAQ

Digər lüğətlərdə