OTURUB-DURMA


1.Oturub-durmaq”dan f.is.
2. Əlaqə, yoldaşlıq etmə, vaxtını bir yerdə keçirmə.
OTURTMAQ
OTURUB-DURMAQ

Digər lüğətlərdə