OVÇUOTU

is. bot. Müxtəlif növləri olan sarı çiçəkli çəmən otu.
OVÇULUQ
OVDAN

Digər lüğətlərdə