OVALIQ

is. coğr. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən düzənlik; hər hansı düzən yer; düzənlik. Kür-Araz ovalığı.
– Azərbaycan ərazisində geniş düzənliklər və ovalıqlarla bərabər dərin dərələr və yüksək dağlar da vardır. M.Qaşqay.

OVALANMAQ
OVCALAMA

Digər lüğətlərdə