OXLANMAQ

məch.
1. Oxla vurulmaq.
İgidim oxlanıbdı; Ürəklər qara qandı. (Bayatı).

2. dan. Ox keçirilmək, ox salınmaq (bax ox2 3-cü mənada).
OXLANMA
OXLOV

Digər lüğətlərdə