OXU-YAZI

is.
1. Oxuyub-yazmaqla məşğul olma, oxuma və yazma işi. Vaxtını oxuyazı ilə keçirmək.
2. Oxuyub-yazmağı bacarma; savad.
Nadir vuruşmalar əsasında oxu-yazı öyrənib, biliyini artırmışdı. B.Talıblı.

OXU
OXUCU

Digər lüğətlərdə