OYANIQLIQ

bax oyaqlıq.
[Cəmil bəy:] Hər uyuyan oyandığı zaman başı ucunda sənin kimi bir mələk görəcəyini düşünsəydi, şübhəsiz, uyumağı, oyanıqlığa tərcih edərdi. H.Cavid.

OYANIQ
OYANIŞ

Digər lüğətlərdə