PÜFKÜRMƏK

bax püfləmək.
Papiros tüstüsünü püfkürərək ağzından; O dalıb fikrə, baxır qurğuya heyran-heyran. S.Rüstəm.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PÜFKÜRMƏK püfkürmək bax üfürmək
PÜFKÜRMƏ
PÜFLƏMƏ

Digər lüğətlərdə