PƏNCƏ

f. 1) əlin içi; 2) əlin içi tutan qədər; 3) m. güc, qüvvət.

PƏNCAH
PƏNCGAH

Digər lüğətlərdə