PƏSDƏN

zərf Alçaq səslə, aşağı səslə; alçaqdan, yavaşcadan.
O xımır-xımır pəsdən oxuyan kim idi? – deyə soruşdu. A.Şaiq.
Nəsimin laylayıdır, yoxsa neyin naləsidir; Dinlə pəsdən, ya da zildən niyə nalan gəldi? Şəhriyar.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PƏSDƏN PƏSDƏN ..Qəribsəyib arabir; Uşaq oxuyur pəsdən (Ə.Kərim); ASTADAN Bu vaxt həyətdə uşaq; Oxuyurdu astadan (Ə
  • PƏSDƏN alçaqdan — astadan

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • PƏSDƏN PƏSDƏN – UCADAN Pəsdən yox, ucadan oxumağı xoşlardı
PƏSAB
PƏSƏND

Digər lüğətlərdə