PAKİZƏ

sif. [ fars. ]
1. bax pak.
[Seyid:] Təmizcə, pakizə müsəlman nömrələri saxlayıram… Ə.Haqverdiyev.

2. məc. Yaxşı, gözəl, qəşəng.
[Hacı Nuru:] Mərhum zəhmət çəkib sənə pakizə dəlləklik öyrətmişdi. M.F.Axundzadə.
Bu yaxında Məşədi Şərbətəlinin yaxşı, pakizə restoranı var. Ə.Haqverdiyev.

□ Çox pakizə – çox yaxşı, çox gözəl (bir şeyi bəyənmək, yaxud bir sözü təsdiq etmək məqamında işlənir).
[Soltan bəy:] Çox gözəl, çox pakizə! Balam, heç sənin insafın-zadın yoxdur? Ü.Hacıbəyov.
[Rəhim bəy:] Çox gözəl, çox pakizə! Elə mənim də axtardığım beləsi idi. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PAKİZƏ pakizə bax 1. təmiz 1; 2. yaxşı
  • PAKİZƏ təmiz — saf
PAKET
PAKİZƏLİK

Digər lüğətlərdə