PALANTÖKƏN

I
(Ağdam)
qoz növü. – Bizdə palantökən var
II
(Xanlar)
dağ yolunda yük heyvanlarının çətin keçdiyi yer, yolun narahat yeri. – Özün apar uşaxları palantökənnən keçirt
PALANNAMAX
PALAVAR