PALATƏKİN

qılınc, qəmə kimi kəskin olan təkin.
PAKƏR
PALATİMUR