PALTARKƏSDİ

(Şamaxı)
bax paltarkesdi . – Məni paltarkəsdiyə çağırmışdılar, ordan gəlirəm
PALTARKESDİ
PALTAVA

Digər lüğətlərdə