PLAŞ-ÇADIR

is. Həm plaş, həm də çadır kimi istifadə oluna bilən sukeçirməyən plaş.
Zəhra yaralını plaş-çadırın arasına qoydu. Ə.Vəliyev.

PLAŞ
PLATFÓRMA

Digər lüğətlərdə