PRİNSİPSİZ

sif. Müəyyən prinsipi, dəyanəti olmayan. Prinsipsiz adam.
// Zərf mənasında.
[Şirzad Rüstəm kişiyə:] Lakin böyüyə hörmət adamı prinsipsiz, simasız edirsə, belə hörmətdən əl çəkmək lazımdır. M.İbrahimov.

PRİNSİPLİ
PRİNSİPSİZLİK

Digər lüğətlərdə