PSİXİATR

[ yun. ] Ruhi xəstəliklər həkimi.
PSİXİ
PSİXİATRİK

Digər lüğətlərdə