PSİXİATRİK

sif. [ yun. ] Ruhi xəstəliklərlə əlaqədar olan. Psixiatrik müalicəxana.
PSİXİATR
PSİXİATRİYA

Digər lüğətlərdə