PSİXOPATOLOJİ

sif. [ yun. ] Psixopatologiya ilə əlaqədar olan, psixopatologiyaya aid olan. Psixopatoloji tədqiqat.
PSİXOPATOLOGİYA
PSİXOPATOLOQ

Digər lüğətlərdə