QÖVMİ

sif. [ ər. ] Qövmə mənsub olan, bir xalqa aid olan.
QÖVM
QÖVMİYYƏT

Digər lüğətlərdə