QÖVSŞƏKİLLİ

bax qövsvari.
QÖVSİ-QÜZEH
QÖVSVARİ

Digər lüğətlərdə