QÜLLƏVARİ

sif. Qüllə kimi, qülləyə oxşar, qüllə şəklində. Qülləvari bina.
QÜLLƏLİ
QÜMQÜMƏ

Digər lüğətlərdə