QÜMQÜMƏ

[ ər. ] bax qumquma 1-ci mənada.
QÜLLƏVARİ
QÜNNƏ

Digər lüğətlərdə