QÜSSƏLƏNDİRİLMƏ

Qüssələndirilmək” dən f.is.
QÜSSƏ
QÜSSƏLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə