QIĞILDAMAQ

f. Qığ-qığ etmək (körpə uşağın gülərək çıxardığı səs).
Əşrəf hər səhər quşlar kimi erkən oyanar, kiçik beşiyinin içində qığıldamağa başlar. A.Şaiq.

// Qağıldamaq.
QIĞILDAMA
QIĞILDANMA

Digər lüğətlərdə