QICIRDAMA

Qıcırdamaq”dan f.is.
QICIMAQ
QICIRDAMAQ

Digər lüğətlərdə