QICIRDAMAQ

f. Bir-birinə sürtülərək qıcırtı səsi çıxarmaq.
Oxucum, yaxın gəl, bir diqqətlə bax; Qollarında zəncir qıcırdayaraq; O, qabaqda gedən kimdir, sorsana! R.Rza.
Xanın bütün vücudu əsdi, dişləri qıcırdadı, gözləri dumanlandı. M.Rzaquluzadə.

QICIRDAMA
QICIRDATMA

Digər lüğətlərdə