QIDIQLI

sif. Qıdığı gələn, qıdığı tutan, tez qıdıqlanan, qıdığa çox həssas olan. Qıdıqlı adam.
QIDIQLAŞMAQ
QIDIR-BIDIR

Digər lüğətlərdə