QIDIR-BIDIR

is. dan. Tez-tez və anlaşılmaz danışma.
QIDIQLI
QIF

Digər lüğətlərdə