QIFILLANMA

Qıfıllanmaq”dan f.is.
QIFILLAMAQ
QIFILLANMAQ

Digər lüğətlərdə