QIFGÜLÜ

is. məh. bot. Çoxillik sürünən ot bitki və onun qıfa oxşayan çiçəyi.
QIF
QIFIL

Digər lüğətlərdə