QIJI

is. bot. Rütubətli yerlərdə bitən uzun və dilik-dilik yarpaqları olan bir bitki.
Əbil pendirlə qıjını lavaşın arasına qoyub, dürməklədi və çox iştaha ilə yedi. Ə.Vəliyev.

QIJHAQIJ
QIJILAMA

Digər lüğətlərdə