QƏBİR QAZMAQ

birinin əleyhinə işləmək, birini bədbəxt etmək üçün gizlində tədbir görmək; ~ quyu qazmaq.

QEYRƏTİNİ İTİRMƏK
QƏBRİ QAZILMAQ