QƏDƏH

is. [ ər. ] Şərab, su və s. içməyə məxsus qab; piyalə, kasa. Şərab qədəhi.
– Saqi, kərəm eylə, cam gəzdir! Durma, qədəhi müdam gəzdir! Füzuli.
Bir az sonra şişlik qoxusu, zurna-qaval səsləri, şərab qədəhlərinin cingiltisi bir-birinə qarışdı. M.Rzaquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QƏDƏH qədəh bax piyalə
  • QƏDƏH bakal — piyalə — kasa
QƏDDƏNMİŞ
QƏDƏHCİK

Digər lüğətlərdə