QƏLƏMİNDƏN ÇIXMAQ

yazının, əsərin müəllifi olmaq; ~ qələmə almaq.

QƏLƏMİ DAŞDAN KEÇMƏK
QƏM ÇƏKMƏK