QƏLBİNDƏN KEÇMƏK

bax: ürəyindən keçmək.

QƏLBİNDƏ YER ELƏMƏK
QƏLBİNDƏN QARA QANLAR AXMAQ