QABIQYEYƏN

is. zool. Bitkilərin qabığını yeyən ziyanverici (böcək).
QABIQSIZ
QABIRĞA

Digər lüğətlərdə