QABAĞINA KEÇMƏK

əksinə, ziddinə olmaq.

QABAĞINA DÜŞMƏK
QABAĞINA KÖTÜK İTƏLƏMƏK