QABAĞINDAN QARA PİŞİK KEÇMƏK

bax: yolunun üstünə qara pişik çıxmaq.

QABAĞINDAN QAÇMAQ
QABAĞINDAN YEMƏMƏK