QABAĞINDA MİL DURMAQ

bax: mil durmaq.

QABAĞINDA İKİQAT (DÖRDQAT) OLMAQ
QABAĞINDAN QAÇMAQ