QABALAŞDIRMAQ

f. Kobudlaşdırmaq, qaba şəklə salmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum etmək.
QABALAŞDIRMA
QABALAŞMA

Digər lüğətlərdə